TAKVÅRD

BEVARA® Takvård desinficerar och avdödar påväxt som alger, svartmögel och lav på de flesta takmaterial utan att skada underlaget. BEVARA Takvård har en förstärkt förebyggande effekt och rekommenderas därför att användas i förebyggande syfte för att motverka påväxt och beläggningar på både nya och äldre takmaterial som betongpannor, lertegel, eternit, lackerad takplåt, papptak och altantak. Förvaras frostfritt.

1-liters förp. Art.nr. 15051
5-liters förp. Art.nr. 15050
5-liters förp. Koncentrerat. Utspädd: 50 liter.

FASADVÅRD

BEVARA® Fasadvård rengör effektivt på djupet och har en förstärkt förebyggande effekt och rekommenderas därför att användas i förebyggande syfte på både nya och äldre fasader, staket, vindskivor och altangolv med mera, för att motverka påväxt och beläggningar. Förvaras frostfritt.

1-liters förp. Art.nr. 15053
5-liters förp. Art.nr. 15054
5-liters förp. Koncentrerat. Utspädd: 50 liter.

STENVÅRD

BEVARA® Stenvård desinficerar och avdödar påväxt som alger, svartmögel och lav på underlag som marksten, murar, betong, sten, gravstenar och tegel utan att skada underlaget. BEVARA Stenvård har en förstärkt förebyggande effekt och rekommenderas därför att användas i förebyggande syfte på både nya och äldre ytor för att motverka påväxt och beläggningar. Förvaras frostfritt.

1-liters förp. Art.nr. 15056
5-liters förp. Art.nr. 15057
5-liters förp. Koncentrerat. Utspädd: 50 liter.

ALG- OCH MÖGELTVÄTT

BEVARA® Alg- & Mögeltvätt är ett kraftfullt och effektivt rengöringsmedel som innehåller biocider, avsett för fasader och byggnadsdelar innan målning och vid underhållstvätt. Alg- & Mögeltvätt rengör mycket effektivt från smuts, fett, sot, alger och mögel. Etsar ej på glas. Vid kraftig påväxt av alger, mögel, lav etc. rekommenderas förbehandling med BEVARA Fasadvård med syfte att avdöda och desinficera förekommande påväxt innan tvättning. Förvaras frostfritt.

1-liters förp. Art.nr. 15059
5-liters förp. Art.nr. 15060
25-liters förp. Art.nr. 15061

FASADTVÄTT

BEVARA® Fasadtvätt är ett alkaliskt och för naturen lätt nedbrytbart rengöringsmedel som effektivt rengör fasader och byggnadsdelar från smuts. BEVARA Fasadtvätt används vid underhållstvätt eller som tvätt före målning. Etsar ej på glas. Fungerar utmärkt tillsammans med BEVARA Fasadvård. Förvaras frostfritt.

1-liters förp. Art.nr. 15062
5-liters förp. Art.nr. 15063
25-liters förp. Art.nr. 15064

DIREKTVÅRD

BEVARA® Direktvård är en färdigspädd Bevaraprodukt enkel att använda för att avdöda och förebygga påväxt som alger, mögel och lav på mindre ytor som gravstenar, altanräcken, hängrännor, vindskivor och andra mindre byggnadsdelar, utan att skada underlaget. Förvaras frostfritt.

1-liters flaska med handpump Art.nr. 15065

GRAVVÅRD 1 liter

Gravvård som rengör på djupet och bevarar.

BEVARA® Gravvård tar skonsamt och effektivt bort lav, alger och svartmögel från gravstenar och ger dom ett vackert och välvårdat utseende under lång tid. Spraya på stenytorna och låt väder och vind sköta resten

1-liters förp. Art.nr 15058

LÅGTRYCKSSPRUTA

BEVARA®-sprutan är ett ovärderligt hjälpmedel för att snabbt och enkelt fördela BEVARA-produkterna på underlaget, oavsett om det är tak, fasad eller sten. Sprutans munstycke är speciellt anpassat för att ge en bred och jämn applicering över ytan. Bevarasprutan är utrustad med så kallad flatstrålemunstycke. Levereras komplett med bärrem.

5-liters lågtryckspruta Art.nr. 15066
Tillbehör, förlängd lans, 140 cm Art.nr. 15067