Modell 2-122 för kylförvaring
Modell 2-123 för kyl eller frysförvaring
Modell 2-135 för kylförvaring av bredare och längre kistor

Orax kylceller är uppbyggda med moduler försedda med ingjutna excenterlås som gör det möjliga att montera och demontera kylcellen.


Material:

STOMME Skummad sandwichkonstruktion bestående av:
Utvändigt: Vit plastbelagd stålplåt
Invändigt: Vit plastbelagd stålplåt
Isolering: 80 mm PUR- isolering u-värde:0,25 w/m2 Co
DÖRRAR Limmad stabil dörr med kraftigt låsbart handtag. Lätt utbytbar magnettätningslist.
INREDNING Aluminiumställningar för kistor eller brickor
AUTOMATIK Enheter är försedda med en elektronisk temperaturkontroll med digitaltemperaturvisning, som styr bänkens temperatur och avfrostning. Kontrollen har även temperaturlarm som dras vidare till externt larm. Automatikdelen är som placerad ovan dörren.
KYLAGGREGAT Enheten levereras med luftkylt kylaggregat placerad i kylens bakkant.
CENTRALKYLA Skåp kan även levereras utan kylaggregat och får då anslutas till centralkylanläggning. Enheten levereras då med magnetventil och expansionsventil för köldmedium R-404a alt R-134a. Köldmedium anges vid beställning.
AVLOPP Kondensvatten från skåpets avfrostning leds ut under kylen där det ansluts till avlopp. Där möjlighet att ansluta till avlopp saknas kan som option en elektrisk tövattentork levereras.
ELANSLUTNING Skåpet levereras med 2,5 m nätsladd som ansluts till jordat vägguttag säkrat med 10 Amp trög säkring.


Beräknad elförbrukning är:
2-123H: ca 0,6 kW/h
2-135H: ca 0,8 kW/h

Frysaggregaten generar en del värme som man ev kan dra nytta av en stor del av åretKlicka här för att se ritningar för kylceller.

Modell 2-101 för kylförvaring
Modell 2-134 för kylförvaring
Modell 2-135 för kylförvaring