En dörr per plats

Matning av bårbricka

• Bårbrickshanteringsvagn standard till 620mm brickor.

• Bårbrickshanteringsvagn anpassad för 620x800mm brickor.

• Enl. ovansstående spec.
• Frånsett större elskåp och ca. dubbla lyft- och sänkhastighet på bordet.
• Industriställdon.