Blue Flower

Det hela började för 80 år sedan med Orvar Axelsson (OrAx). Han var utbildad möbelsnickare och startade sedermera även tillverkning och försäljning av cyklar i Vårgårda. Han kom i kontakt med en kyrkogårdsföreståndare i Borås som undrade om han som tillverkade hjul också kunde tillverka en kistvagn så att de slapp att bära kistorna. Och det gjorde Orvar. Och kunden blev nöjd. Som nyfiken och driftig entreprenör fångade Orvar upp fler behov hos kyrkorna. Och fler produkter tillverkades.

Entreprenörskap – Kundfokus – Kvalitet har sedan dess varit en del av kulturen på Orax och präglar fortfarande verksamheten i Vårgårda där vi utvecklar och tillverkar produkterna.

Med åren har fler egna produkter utvecklats. Vi har även blivit återförsäljare av flera välkända varumärken. Ett brett sortiment av produkter, utifrån behov i kyrkor och kyrkogårdar, har vuxit fram. Idag är Orax en helhetsleverantör till kyrkogårdsförvaltningar över hela Sverige. Ett förtroende som vi dagligen anstränger oss för att leva upp till.

Orax är numera även leverantör av kylceller med tillhörande utrustning för hantering av kistor och bårar till krematorier, bårhus och sjukhus. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi kunderna hela vägen från projektering till leverans och installation. Vi erbjuder även utbildning och serviceavtal för att säkerställa en effektiv användning av utrustningen.