Stämplingslämmar

ORAX stämplingslämmar är genom sin konstruktion ett effektivt och lätthanterligt redskap vid gravgrävning.

10231

STÄMPLINGLÄMMAR