Vi har nu börjat att komma ifatt med leveranser i väveriet. Nu kan nya leveranser av order levereras inom 2 månader.