Den nya allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. På engelska benämns den nya regleringen General Data Protection Regulation, förkortat ”GDPR”. Enligt det nya regelverket är ORAX kunder att betrakta som ”personuppgiftsansvariga” för de personuppgifter som överförs till ORAX, som i sin tur är att betrakta som ”personuppgiftsbiträde” till kunden. De nya reglerna innehåller krav på att det ska finnas nedtecknade villkor som reglerar detta. Våra villkor som vi tagit fram gäller om inget annat särskilt avtalas mellan parterna.

Behandling av personuppgifter
AB ORAX tar allvarligt på våra kunders integritet och vårt fokus ligger i att skydda din privata information och förvara den så säkert som möjligt.

Den kundrelaterade information som lagras hos AB ORAX delas ej med tredje part förutom vid avtalsbrott samt i de fall där detta föreskrivs i lagstiftning eller som ett resultat av rättsliga åtgärder.

Vi sparar våra kunders vanliga basuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt information om beställningar av produkter. Uppgifterna sparas för att kunna bibehålla affärsrelationen.

Konversationer och personuppgifter som skickats via e-post sparas så länge affärsrelationen är aktiv och sedan i upp till 5 år, detta för att förenkla kontakt med våra kunder och potentiella kunder. Läs mer om våra villkor för hantering av e-post på nästa sida.

Hur länge lagras din information hos oss?
Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt medgivande.

Rätten att bli glömd
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du oss. Du har även rätt att begära rättning eller borttagning av dina personuppgifter när du vill.

Kakor (Cookies)
Vi använder oss av två sorters kakor. Den ena kallas sessionskaka och den sparas tillfälligt under ditt besök på webbplatsen. Kakan försvinner när du stänger webbläsaren. Den andra sortens kaka lagras i din dator en längre tid och återanvänds vid ditt nästa besök på webbplatsen. Vid länkning till externa funktioner som Google Analytics, Google AdWords, Youtube, Facebook och Instagram, så sätts kakor in från dessa webbplatser.

Vad är Cookies?
En kaka är en textfil som används av webbläsaren för att ge användaren tillgång till olika funktioner och förbättra kundupplevelsen på vår webbshop. Du kan ta bort samtliga kakor från din webbläsare. Om du inte accepterar användandet av kakor kan du stänga av det via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Att ta bort Cookies i din webbläsare
Vill du inte tillåta lagring av cookies? Du kan närsomhelst ta bort ditt medgivande och även radera lagrade cookies.


Behandling av personuppgifter vid e-post

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter.

Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande.

De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är de som du anger i ditt e-postmeddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.

Den lagliga grunden för denna behandling är en utförd intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt (och ditt) intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden.

Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e-postmeddelande, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämplig arkivlagstiftning.

Om du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss behandlas även sådana personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.